Середня загальноосвітня школа № 12 Кам'янської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Благодійні внески

Автор: АНІКЕЄВ Костянтин, юрист

 

Внутрішньошкільний контроль. Благодійні внески у навчальному закладі. Батьківські збори

 

      Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ додатковими джерелами фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти, зокрема, є добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян. Відповідно до пункту 105 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (далі — Положення), джерелами фінансування закладу є, зокрема, благодійні внески юридичних та фізичних осіб. Згідно з пунктом 100 Положення у закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти: рада закладу, діяльність якої регулюється статутом закладу, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН. Батьківський комітет є органом самоврядування, що вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу, залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

    Звітування про отримані благодійні внески Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013 № 1/9-608 прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі. Прийом, облік та звітність благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб навчальний заклад здійснює відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222, з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку. Бухгалтерські операції та оформлення документів здійснюють з огляду на тип надходжень та форму ведення навчальним закладом бухгалтерської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства. У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо благодійних внесків» від 09.04.2012 № 1/9-272 зазначено, що відсутність гласності, брак об’єктивної та достовірної інформації, створюють передумови для виникнення негативних явищ у системі освіти та породжують звернення батьків, педагогічних працівників, повідомлення засобів масової інформації стосовно порушень нормативно-правових документів, що регламентують діяльність навчальних закладів та установ.

 Тому керівникам навчальних закладів рекомендовано систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

Керівник навчального закладу щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють (п. 44 Положення № 305). Згідно з Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у щорічному звіті керівник має доповісти, зокрема, про: вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-­технічної бази навчального закладу (п. 6.2) залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання (п. 6.3). Окрім того, відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15.04.2011 № 1/9-289 керівник навчального закладу має забезпечити інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів (щороку).

 Згідно з пунктом 4.7 Примірного положення батьківський комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад, один раз на рік — у день виборів нового складу комітету. Оскільки одним із завдань діяльності батьківського комітету є розв’язання питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою, то, відповідно, комітет також має звітуватися про залучення та використання благодійних внесків.

 

«Практика управління закладом освіти», №2, лютий 2017