КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради


запам'ятати

 

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

 

Левченко Галина Михайлівна

 

Про підсумки методичної роботи в КЗ «Середня   загальноосвітня школа  № 12» Кам’янської міської ради  за 2016 – 2017 н. р.

 

         У 2016-2017 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції нової української школи, Державних стандартів  освіти та інших нормативних документів, передбаченими чинним законодавством у 2016-2017 н.р., і ґрунтувалась на досягненнях науки, системній аналітичній, організаційній, діагностичній, пошуковій, інформаційній діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

         На підставі Положення про методичну роботу  з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, відповідно до завдань, визначених у наказі  департаменту з гуманітарних питань міської ради   від 29.08.2016 р. «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році» з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №80 од від 31.08.2016р. по закладу «Про організацію методичної роботи школи на 2016/2017 н. р.».

        Методична робота в школі організована  як єдина система заходів адміністрації школи, педагогічного колективу та батьківської громадськості, що дає можливість:

 • впроваджувати найкращий педагогічний досвід України, області, міста у навчально-виховному процесі;
 • сприяти підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;
 • забезпечувати реалізацію особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу, підвищувати рівень інформаційної компетентності вчителів;
 • орієнтуватися у сучасному освітньому просторі та впроваджувати інноваційні технології;
 • проводити  аналіз результату навчальної діяльності учнів та використовувати його з метою поліпшення організації навчально-виховного  процесу в школі;
 • враховувати індивідуальні особливості кожного учня, розвивати їх природні здібності.

 

    Роботу педагогічного колективу  було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми, над якою працює заклад «Використання освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності школярів».

Робота над цим  проектом   надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам, активізувала форми методичної роботи, яка здійснювалася за основними організаційними формами: індивідуальною (самоосвіта вчителів, творчі звіти, атестація, наставництво), груповою (шкільні методичні об’єднання, творча група, школа молодого вчителя) та колективними (засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради,  семінари, місячники, тематичні тижні тощо).

         В школі організовано роботу методичних об’єднань вчителів гуманітарно-історичного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів та класних керівників. Методичну роботу закладу координувала методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі стратегічні питання:

1. Творча активність як умова росту професійної компетентності педагогічних працівників в роботі над організаційно-моделюючим етапом науково-методичного проекту.

2. Проектна діяльність учнів  як необхідна умова їх соціалізації.

3.  Методологічні засади у системній роботі з обдарованими учнями.

4. Система допрофільної підготовки учнів школи  як умова професійної самореалізації.

5. Підсумки роботи на ІІ етапі науково-методичного проекту закладу.

 

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій, сутність процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання та соціалізації особистості. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення, опрацьовувалися документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, було розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

В своїй роботі методичні об’єднання керувалися Положенням про методичні об’єднання, в якому  визначено основні напрямки діяльності та  форми роботи цього підрозділу методичної служби,  а також використовували такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, відкриті уроки, огляд методичної літератури, виставки методичних напрацювань, творчі звіти,  консультації, моніторинг якості знань учнів.

На засіданнях МО протягом року  обговорювались і аналізувались результати ДПА,  результати навчально-виховної роботи,  динаміка зростання чи спаду успішності учнів, результати зрізових контрольних робіт;  діяльність членів методичних об’єднань щодо розвитку творчого потенціалу  учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності,  аналіз стану викладання предметів, стан виконання навчальних планів і програм,  робота факультативів і  гуртків,  стан позакласної роботи вчителів з предметів,  результати участі учнів в олімпіадах  та різного роду  конкурсах. Кожен учитель брав участь не лише у роботі шкільних МО, але й у роботі міських методичних об’єднань.

Особливу увагу було приділено змінам у навчальних програмах початкової ланки школи, які було затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

Протягом 2016 – 2017 н.р. на порядок денний засідань  педагогічних рад  було винесено наступні питання:

 1. Проект Концепції нової української школи та розробка Концепції КЗ «Середня загальноосвітня школа №12» на 2016-2017 н.р. ( серпень 2016).
 2.  Дослідження та аналіз системи ціннісних орієнтацій учителів, учнів, батьків у нових соціально-економічних реаліях України (листопад 2016 р.).
 3. Продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу.  (січень 2017 р.).
 4. Інноватика в освіті. Тенденції. Технології . Програма Erasmus+. Проекти e-Twinning та Ed Era (квітень 2017 р.).

З метою підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів було проведено педагогічні читання «Традиції та інноватика у формуванні базових компетентностей учнів»  та психолого-педагогічного семінари: «Збереження фізичного та духовного здоров’я учасників НВП» , «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості», «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному довкіллі», «Профілактика стресового стану учнів.

Велась робота по вдосконаленню показника  якості навчання і відповідальності за результати успішності. Адміністрацією закладу систематично здійснювалися моніторингові дослідження,  аналізувались  результати проведення ціх досліджень, обговорювались  шляхи покращення рівня навчальних  досягнень учнів з базових дисциплін.

На інструктивно-методичних нарадах предметом обговорення були:

 • ведення шкільної документації;
 • аналіз стану здоров’я дітей;
 •  безпека життєдіяльності під час НВП;
 • організація роботи з обдарованими учнями;
 • виконання Положення про навчальний кабінет;
 • виконання Закону України «Про мову»;
 • екологічне виховання в школі».

Темою  психолого-педагогічний консиліуму стало питання адаптації 1-х та 5-х класів до нових освітніх умов.

З метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння  тісному співробітництву між  різними категоріями  педагогічних  працівників було проведено місячник педагогічної майстерності, в рамках якого пройшли відкриті уроки, майстер-класи, позакласні заходи, відкриті заняття гуртків, круглий стіл,  організовано виставки дитячих робіт.

Одним  з видів вдосконалення професійної майстерності вчителів є участь в у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, міжнародних освітянських виставках, форумах, майстер-класах та т.ін.

За звітний період колектив закладу було нагороджено золотою медаллю за перемогу у  Всеукраїнському конкурсі «Педагогічні профтести». 10 вчителів  отримали сертифікати за відмінні показники за результатами тестування.

Матеріали школи було представлено на VIII міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» в м. Київ.

Директор школи Запорожець А.А. прийняла участь у І міжнародному освітньому форумі (2 – 4 березня 2017, м. Харків),  VIII міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» ( 16 – 17 березня 2017, Київ), ІІ міжнародному освітньому форумі ( 18 березня 2017, м. Київ), Другій всеукраїнській науковій конференції «Соціально – гуманітарні науки та сучасні виклики» на базі ДНУ та ІПН АПН ( 26-27 травня 2017, м. Дніпро), XIV міжнародній науково – практичній конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (травень 2017, Центр сучасної педагогіки «Навчання без кордонів», Канада, Монреаль), семінарах Кембріджського університету та Pearson Education, міжнародній літній школі «Розвиток академічної мобільності педагогічних працівників та керівних кадрів у європейському освітньому просторі» (червень 2017, Ужгород),  тренінгах «Я- клас», STEAM освіта тощо.

КЗ «Середня загальноосвітня школа № 12» отримав сертифікат міжнародного зразка як співорганізатор та учасник  тренінга з неформальної освіти в рамках програми Erasmus+ ( грудень 2016, Чехія, м. Прага).  

Заступник директора з ВР Чорноус Г.В. прийняла участь в   ІІ Всеукраїнській науковій конференції  «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» та поділилася своїм досвідом з учасниками конференції з питання  «Система педагогічних впливів,  спрямованих на соціалізацію учнів».

         Три вчителі школи прийняли участь в науково-педагогічній конференції «Новітні технології в освітньому процесі з використанням дистанційної форми навчання», проведеній учасником Міжнародного проекту  «Центр передачі знань»  на базі ДДТУ.

Протягом року на базі  закладу було проведено два міських семінари

для учителів світової  літератури та  трудового навчання. Організація заходів отримала високу оцінку з боку департаменту з гуманітарних питань міської ради та була висвітлена в пресі міста.

У 2016-2017 н.р. навчальний заклад поповнився молодими вчителями,  наказом директора було визначено наставників – досвідчених вчителів та організовано роботу Школи молодого вчителя.

            Удосконаленню рівня професійної майстерності вчителів, виявленню утруднень при викладанні, прогалин у роботі сприяє ґрунтовне вивчення стану викладання  предметів. Було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з біології, іноземних мов, природознавства, «Я у світі» у початкових класах, інформатики. Результати  узагальнені в аналітичних звітах та наказах директора.

У школі активно застосовуються нетрадиційні форми методичної роботи (ділова гра, семінар з елементами тренінгу, розгляд теоретичного питання на педагогічній раді з елементами інтерактивних вправ), які сприяють залученню педагогів до пошукової роботи, розвитку вміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками, формують професійні компетенції вчителів.  

З метою удосконалення змісту та розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників вчителі школи залучалися до участі в тренінгах на базі ДОІППО та  вебінарах з предметів. Особливо цікавими виявилися вебінари Національної аерокосмічної школи та Оксфордського університету.

Успішно пройшла атестація педагогічних працівників, що має на меті  стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності вчителі за результати своєї роботи, забезпечення їх соціального статусу. У цьому навчальному році атестацію проходили 4 педагогічних працівники на відповідність кваліфікаційним категоріям «Вища категорія» - 3, «Перша категорія» - 1; званням «Учитель методист» - 1, «Старший учитель» - 1.

Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестацій виглядає так:

Усього: 21 учитель.

Тарифний розряд – 3 учителя.

Спеціалісти – 3 учителя.

ІІ кваліфікаційна категорія – 1 учитель.

І кваліфікаційна категорія – 3 учителя.

Вища кваліфікаційна категорія – 11 учителів.

«Старший учитель» – 6 учителів.

«Учитель-методист» – 5 учителів.

     7 учителів підвищили свій професійний рівень та педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО.  Крім того адміністрація школи прийняла участь в організованих на базі ДОІППО тренінгах з питань інноваційної діяльності навчального закладу та пройшли курсову підготовку на обласних курсах з цивільного захисту та охорони праці .

Школа прийняла участь в моніторингових дослідженнях результативності впровадження в навчально-виховний  процес навчально-методичного комплексу «Абетки харчування» та «Вчимося жити  разом».

Майстерність і професіоналізм педагогів закладу помітні у місті. Зокрема, вчителі школи стали членами журі ІІ етапу предметних олімпіад з біології та історії.

Заслуговує на увагу і видавнича діяльність колективу протягом 2016 – 2017 р.р.:

 1. Благова О.В. Майстер клас  «Пташки із природного матеріалу»// Методична скарбничка вихователя, №10, жовтень 2016 р. – К.: Вид-во МСFR, 2016р.
 2. Благова О.В. Майстер клас  «Уплітемо літні квіти у віночок»//Методична скарбничка вихователя, №7, липень 2016р. – К.: Вид-во МСFR, 2016 р.
 3. Запорожець А.А. Міжнародна програма ERASMUS+ як інструмент реалізації європейського вектору розвитку України// Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 250 с.
 4. Запорожець А.А.  Міжнародний проект e – Twinning як інструмент розширення демократизації освітньої сфери // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Зб. наук. праць за Матеріалами ХІV Міжнародної науково-практичної конференції . – 25 травня 2017р. / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 1. – Вид-во Канада, Монреаль CPM “ASF” (Канада, Монреаль ), 2017. – 329 с.
 5. Зб. Апробація моделі досвідного навчання як бази для впровадження технологій сервісного, проблемного та середовищного навчання в середній школі // Сучасні заклади освіти. Зб. наук. праць за Матеріалами VIII міжнародної виставки. – К.: Вид-во КАПНУ «Виставковий світ», 2017. – 390 с.
 6. Савченко Т.М. Знаходження площ геометричних фігур. Складання кошторису  для фарбування підлоги актової зали школи//Шкільне життя.  https://www.schoollife.org.ua//category/fajly/mathlessons/geometry7/
 7. Чорноус Г.В. Система педагогічних впливів,  спрямованих на соціалізацію учнів// Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах.  Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24 – 25 березня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 282 с.
 8. Чирва В.В. Кам’янське – сучасне індустріальне місто// Зб. наук. праць «Україна туристична» за Матеріалами ІІ Міжнародної дитячої туристсько-освітньої виставки «З любов’ю до Батьківщини в Європейській спільноті». – 06 - 10 жовтня 2017р. – Дніпро: Вид-во ДДЮЦМС, 2017 р.

           Робота з обдарованими учнями втілювалася через:

  - організацію виконання творчих робіт учнів під керівництвом вчителів -    предметників за обраними темами;

 -  участь в предметних олімпіадах (на ІІ етапі учнівських олімпіад посіли ІІІ місце – інформатика, 9 клас);

 - участь у Всеукраїнських конкурсах і проектах  (Всеукраїнський конкурс есе «Я – Європеєць» - 9 кл., Всеукраїнський освітній проект «Відкривай Україну» - 7 – 10 кл., Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Щаслива дитина, квітуча Україна», фотоконкурс «Україна – НАТО: погляд української молоді»  - 9-10 кл;

- участь у міжнародних конкурсах з предметів: юних істориків «Лелека» , природничому «Колосок»,  знавців англійської мови «Грінвіч», математики «Кенгуру», української мови «Олімпус» , Всеукраїнському українознавчому конкурсі «Патріот»,  мовно-літературному  конкурсі ім. Т.Г.Шевченка ( всього прийняло участь122 учні школи);

- учениця 4 класу школи Сухорукова Є. посіла ІІ місце в обласному конкурсі «Новорічна феєрія».;

- участь у міських етапах  конкурсів «Моя Батьківщина – Україна», «Моя майбутня професія», «Екологічний театр», знавців української мови ім. П. Яцика.

Учні стали :

 • переможцями конкурсу «Зима чарівниця» та учасниками міських творчих конкурсів «Чорнобильська палітра», «Завітна мрія»;
 • призерами  міського фестивалю - конкурсу «Віват, талант!» в  номінаціях «Солісти – вокалісти» (дипломом ІІ ступеня); «Вокальні дуети, тріо, ансамблі» (дипломом ІІІ ступеня); номінаціях «Хореографія», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Технічна творчість»).
 • призерами  конкурсу читців творів Т. Г. Шевченка (ІІІ місце за створення сценічного образу) та молодіжного літературного конкурсу Viv Art;
 • учасниками Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) ( з місце в змаганнях з туристичної смуги перешкод).

Під керівництвом вчителя історії Чирви В.В. члени шкільного євроклубу «Сучасник» взяли участь в:

-    обласному проекті «Молодь Дніпропетровщини крокує до світового інформаційно-освітнього простору»;

-   тренінгу «Ми різні – ми рівні. Гендерний аспект»;

-  обласному конкурсі проектів до Міжнародної дитячої туристичної виставки «З любов’ю до Батьківщини в європейській спільноті» ( ІІ місце);

- ІІ Міжнародній туристсько-освітній виставці «З любов’ю до Батьківщини в Європейській спільноті»;

- конкурсі проектів шкільних євроклубів від Представництва ЄС в Україні;

- Євровікторині «Євроквіз» від Представництва ЄС в Україні.

 

 Нерозривно з навчальною діяльністю організовано виховний процес у школі, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно брали активну участь у загально шкільних заходах:

- місячниках «Увага! Діти на дорозі!», боротьби зі СНІДом, спортивно-масової роботи, військово-патріотичного виховання тощо;

- тижнях бібліотеки, Всеукраїнському тижні права;

- тематичних заходах до Дня фізкультурника, Дня працівників освіти, Дня української писемності, Дня пам’яті жертв голодомору та т.ін..

 

Сплановано  проводиться робота з профілактики правопорушень, ЦЗ,  та безпеки життєдіяльності серед учнів школи. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління.

В школі організовано роботу постійно діючого семінару для учнів і батьків  - «Сімейна педагогіка».

Школа є опорною з туристсько-краєзнавчої роботи.

Широкого застосування серед вчителів та учнів школи набув метод проектів. В 2016-2017 році учні початкових класів працювали над міні-проектами:

 • 1 класу -  «Я зростаю допитливим»;
 • 2 класу «Хочу все знати»;
 • 3 класу «Птахи та звірі»;
 • 4 класу «Пишаємось героями».

Темами проектної діяльності для вихованців старшої та середньої ланки стали:

 • 5 класу «Ми – громадяни України»,;
 • 6 класу «Природа – наш дім»;
 • 7 класу «Мої права та обов’язки»;
 • 8 класу «Пам’ятаємо героїв»;
 • 9 класу «Праця – джерело життя і головна його прикраса»;» Юний пожежник»;
 • 10 класу «Школа і медіа ресурси».

Справжню допомогу педколективу надає бібліотека школи  в питанні підготовки заходів як з учнями, так і з педагогами. Бібліотечні уроки за графіком, допомога вчителям в організації позакласної роботи з предмету, проведення Тижня дитячої книги, конкурсу «Найкращий читач року», акції «Живи, книго!», тематичних виставок літератури до педрад – це далеко не повний перелік форм роботи шкільної бібліотеки (бібліотекар Лебеденко Л.С.).

В цьому році активізувались зв’язки закладу з міжнародними громадськими організаціями «Гурт», Світ – о – Світ, МІКС.

 Приносить плоди співпраця з Центром позашкільної роботи (гурток стендового моделювання, гурток авіа моделювання, гурток навчання програмуванню), з комп’ютерною академією «ШАГ» та Дитячою спортивною школою №4.

Разом  з  тим  мають  місце  і  певні  недоліки:

-  недостатня кількість активних форм позакласної роботи з навчальних предметів;

-  інноваційна діяльність членів педагогічного колективу  обмежується, в своїй більшості,  навчально-виховним процесом школи;

- низький рівень програмно-методичного та наукового забезпечення освітньо-виховного процесу;

- недостатньо кваліфікована організація науково-дослідницької діяльності учнів.

Отже, у наступному навчальному році перед педагогічним колективом стоїть ряд завдань, на розв’язання яких будуть спрямовані зусилля науково-методичної служби закладу, а саме:

 • вивчення цінного досвіду досягнень в освітніх світових практиках;
 •  модернізація методів  роботи з обдарованими учнями;
 •  пошук технік з підвищення інтересу учнів до вивчення шкільних предметів;
 • урізноманітнення форм і методів позакласної і позашкільної роботи;
 •  підвищення психолого-педагогічних знань вчителів;
 •  поліпшення співпраці з позашкільними навчальними закладами та ВНЗ.

Залишається актуальною проблема налагодження зв’язків з освітніми закладами України та Європи для втілення в життя міжнародного проекту e-Twinning, за яким працює заклад.

 На порядку денному завжди буде пошук та впровадження ефективних технологій сучасного уроку, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, створення необхідних умов для навчання всіх дітей, самореалізація і соціалізація кожної особистості як громадянина України, вдосконалення життєтворчих та загальнонавчальних компетенцій школярів та педагогів.