КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Cтратегія закладу

ПОЛІТИКА КЗ «ГІМНАЗІЯ №12» КАМЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У СФЕРІ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Місія гімназії:

створення можливостей для підготовки учнів, які володіють життєвими навичками і компетентностями, необхідними людині ХХІ століття; здатних приймати відповідальні рішення та інтегруватись у  сучасне динамічне суспільство  згідно до вимог і стандартів щодо забезпечення якості в Європейському просторі загальної середньої освіти (ESG) суспільства, регуляторних органів та інших стейкхолдерів.

Мета гімназії:

нарощування випереджального інноваційного потенціалу для виходу на  гідні позиції у всеукраїнських рейтингах навчальних закладів за якістю освітніх послуг.

Стратегічні напрямки діяльності:
 • демократизація освітнього середовища;
 • модернізація методологічної та матеріально-технічної бази;
 • розвиток компетентності педагогічних працівників;
 • підвищення результативності виховної і профорієнтаційної роботи;
 • створення безпечного та здоров’язберігаючого освітнього середовища;
 • удосконалення управлінської діяльності та опікування організаційною культурою;
 • реалізація інклюзивної освітньої політики;
 • формування розвивального та мотивувального освітнього простору;
 • ефективне впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес.

Досягнення поставлених цілей значною мірою планується здійснювати завдяки результативному функціонуванню системи управління якістю, що побудована відповідно до вимог стандарту ISO 9001 та ДСТУ.

  Інструменти забезпечення якості:
 • практична реалізація сучасних принципів менеджменту якості, покладених в основу стандартів ISO і концепції Всеосяжного менеджменту якості (TQM);
 • мотивація персоналу на плідну працю і постійний саморозвиток шляхом підвищення професійної компетентності та впровадження новацій у свою роботу;
 • повноцінне забезпечення всіма необхідними ресурсами;
 • переймання та впровадження передового досвіду у справах забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення рівня співпраці з зацікавленими сторонами (ГО, батьківська громада, волонтерські організації тощо).

Таким чином, політика закладу в 20120-2025 н.р. зорієнтована на створення системи, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю освіти.

 

Директор гімназії                                                                              А.А. ЗАПОРОЖЕЦЬ