КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Критерії оцінювання

 

 

 

Наказ МОН про оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів

 

 

Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р.

№ 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти»

 

 

 

       Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

     Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

       Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Англійська мова 

Математика  (критерії з математики)

Трудове навчання

Інформатика (критерії з інформатики)

Біологія

Хімія

Природознавство

Географія

Фізика (критерії з фізики)

Історія

Правознавство

Українська мова

Іноземна мова

Література (критерії із зарубіжної та української літератури)

Фізкультура

Основи здоров'я

 

Дивись також: 

ключові та предметні компетентності

наскрізні вміння

ціннісні ставлення

 

Критерії, правила, процедури оцінювання педагогічних працівників

 

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН №36 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»)

СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р)

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ВЧИТЕЛЯ ЗЗСО (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 р. №2736)