КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Рада профілактики

Тематика засідань ради профілактики злочинів та правопорушень

на 2023-2024 навчальний рік 

 

Мета: попередження протиправної поведінки учнів школи, профілактика паління та вживання алкогольних,  токсичних і наркотичних речовин, профілактика травматизму, аморальної поведінки батьків і учнів, активізація виховної позиції батьків.

 

№ з/п

Тема засідань

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про виконання

 1.

Засідання № 1

1.1.  Аналіз роботи Ради профілактики правопорушень за 2022-2023 навчальний рік та завдання на 2023-2024 навчальний рік.

 

22.09.2023

Голова Ради

 

Довідка

 

 

1.2. Знайомство зі змінами в   Положенні Ради  профілактики правопорушень, нормативними документами щодо профілактики правопорушень.

Члени Ради

 

Протокол

 

 

1.3. Затвердження складу Ради профілактики правопорушень. Розподіл обов’язків між членами Ради.

Члени Ради

 

Протокол

 

 

1.4. Затвердження плану роботи  Ради з профілактики правопорушень на 2023-2024 навчальний рік.

Члени Ради

 

План

 

1.5. Аналіз соціальних паспортів 1-9 класів.

Соціальний  педагог

Соціальні паспорти

 

1.6. Розгляд заяв класних керівників про постановку на  внутрішкільний облік учнів,  які потребують особливого педагогічного контролю, та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Оновлення картотеки дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку.

Голова Ради,  члени Ради

Заяви

 

1.7. Аналіз стану відвідування учнями навчальних занять протягом вересня 2021-2022 навчального року. Розгляд питань про організацію профілактичної роботи з учнями, які постійно запізнюються на уроки.

ЗДВР

Довідка

 

1.8. Вивчення стану організації позаурочної діяльності учнів закладу (за інформацією про зайнятість учнів), шкільного самоврядування, охоплення гуртковою роботою дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають на внутрішньошкільному обліку.

Педагог-організатор

 

 

 

 

 

 

Довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Розгляд питань про організацію спільної роботи із службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції з питань попередження правопорушень та підліткової злочинності, формування здорового способу життя.

Члени Ради,

соціальний  педагог, практичний психолог

 

Матеріали співпраці

 

1.10. Звіт шкільної соціально-психологічної служби про роботу з дітьми девіантної поведінки та дітьми з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, їх батьками.

Практичний психолог,

соціальний педагог

Матеріали

 

2.

Засідання № 2

2.1. Аналіз виконання рішень засідання № 1.

24.11.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради

Протокол

 

   2.2. Підведення підсумків загальношкільного рейду із метою виявлення порушень режимних правил роботи школи (паління, сторонні предмети, зовнішній вигляд; разом з органами шкільного самоврядування).

Соціальний

педагог

 

 

 

Матеріали

 

 

2.3. Аналіз роботи з попередження та профілактики правопорушень, злочинності, бродяжництва, СНІДу, наркоманії, алкоголізму. 

ЗДВР

 

Звіт

 

2.4. Аналіз результатів психолого-педагогічної діагностики,  спрямованої на виявлення дітей з девіантною поведінкою та обговорення питань організації індивідуальної  роботи з ними. 

Пр.актичний  психолог

 

Матеріали

 

2.5. Заслуховування звітів класних керівників про  роботу з неблагополучними родинами  та учнями, які перебувають на обліку,  учнів – порушників дисципліни і порядку.

Голова  Ради,

класні керівники

 

 

Матеріали

 

2.6. Підведення підсумків рейдів в сім’ї  учнів, що стоять на обліку.

 

ЗДВР

Акти відвідування

 

2.7. Звіти керівників шкільних гуртків щодо роботи з учнями девіантної поведінки та учнів, що опинилися в складних життєвих умовах. 

Керівники гуртків

Журнали планування та обліку роботи гуртків

 

2.8. Розгляд питання про стан відвідування навчальних занять учнями в жовтні-листопаді 2023-2024 навчального року.

ЗДВР

 

 

 

Звіт

 

2.9. Коригування банку даних про дітей, які стоять на внутрішньошкільному обліку.

Голова Ради, члени Ради

Протокол

 

3.

Засідання № 3

3.1. Аналіз виконання рішень засідання № 2.

27.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради

Протокол

 

 

 

3.2. Співбесіда з невстигаючими учнями за підсумками І семестру.

Члени Ради, класні керівники

Аналітичний звіт

 

3.3. Аналіз результатів загальношкільного рейду щодо виявлення порушень дисципліни та порядку під час перерв і у шкільній їдальні (разом з органами учнівського самоврядування), роботи учнівського самоврядування щодо профілактики правопорушень та негативних звичок серед учнівської молоді.

Соціальний педагог

Звіт

 

3.4. Підведення підсумків спільної роботи із службою у справах дітей, кримінальною міліцією з питань попередження правопорушень та підліткової злочинності, формування здорового способу життя.

Соціальний педагог

Матеріали співпраці

 

3.5.  Обговорення доцільності питань правової освіти, що розглядатимуться на загальношкільних і класних  батьківських  зборах протягом ІІ семестру. Аналіз роботи правового лекторію для учнів закладу. 

Голова Ради

 

 

 

 

Протокол

 

3.6. Підведення підсумків роботи щодо зайнятості дітей, які стоять на внутрішньошкільному обліку, на зимових канікулах.

Члени Ради, голова Ради

Звіт

 

3.7. Аналіз правової обізнаності учнів 5-9 класів (за результатами анкетування).

Соціальний педагог

Протокол

 

3.8. Проведення круглого стола «З досвіду роботи. Правове виховання учнів молодших класів».

Члени Ради, класні керівники 1-4, 5-9 класів

Звіти

 

 

 

3.9. Звітування класних керівників про роботу з учнями, які пропускають заняття без поважних причин.. 

Члени Ради

 

 

 

Звіт

 

4.

Засідання № 4

4.1. Аналіз виконання рішень засідання № 3

24.03.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради

Аналітичний звіт

 

4.2. Звітування керівників гуртків та секцій про зайнятість учнів контрольованої категорії в позаурочний час.

Керівники гуртків

Довідки

 

 

 

4.3. Організація роботи батьківського лекторію правових знань під час проведення загальношкільних батьківських зборів «Про роботу закладу з профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» (за участю представників кримінальної міліції, практичного психолога).

Практичний психолог, представник кримінальної міліції, члени Ради

Матеріали дослідження

 

 

4.4. Робота з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

Члени Ради, соціальний педагог

Матеріали

 

4.5. Аналіз результатів перевірки стану контролю класних керівників за відвідуванням учнями навчальних занять.

ЗДНВР

 

 

Матеріали

 

4.6.  Ознайомлення з результатами соціологічного  дослідження у 5-9-х класах «Як ми вміємо спілкуватись один з одним».

Соціальний педагог

Матеріали

 

4.7. Звітування  соціального педагога про роботу з учнями контрольованої категорії.

Соціальний педагог

Довідка

 

4.8. Розгляд справ дітей, які мають прояви девіантної поведінки.

Члени Ради, класні керівники

 

 

4.9. Аналіз загального стану дисципліни та порядку у шкільному закладі, роботи щодо профілактики правопорушень і злочинності серед учнів (спільно з класними керівниками 1-9 класів). 

Члени Ради, класні керівники

Матеріали

 

5.

Засідання № 5

4.1. Аналіз виконання рішень засідання № 4

19.05.2024

 

 

 

 

 

 

Голова Ради

Протокол

 

4.2. Аналіз роботи Ради профілактики правопорушень за 2023-2024 навчальний рік. Моніторинг правопорушень. Планування роботи Ради профілактики правопорушень на 2024-2025 навчальний рік.

Голова Ради

Звіт

 

 

4.3. Організація відпочинку та оздоровлення в літній період учнів,  які  потребують особливого педагогічного контролю, та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Визначення основних напрямків роботи школи та Ради під час літніх канікул.

Члени Ради

 

 

 

 

 

 

Протокол

 

4.4. Спільне засідання ради та МО класних керівників «Про підсумки роботи та загальний стан роботи з учнями, які потребують особливої уваги та перебувають на внутрішкільному обліку та обліку у правоохоронних органах». Звітування класних керівників про роботу з учнями, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку в ІІ семестрі 2023-2024 навчальному році.

Члени Ради, класні керівники

 

Звіт