КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Навчальний план

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2023-2024 Н.Р.

 

У 2023-2024 навчальному році школа  працює  за  програмами  Міністерства  освіти  і  науки  України. 

На виконання абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», з метою впровадження:

  •  Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   21 лютого 2018 року № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 688) навчальний план в школі І   ступеню складено:

1-2 класи

За Типовою освітньою та навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України № 1272 від 08.10.2019   (розроблена під  керівництвом  Р.Б. Шияна)

3-4 класи

За Типовою освітньою та навчальною програмою для  закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019   (розроблена під  керівництвом  Р.Б. Шияна)

 Індивідуальний навчальний план для учнів  з особливими освітніми потребами в 1 -4 класах (за рекомендаціями  інклюзивно- ресурсного центру «Надія»)  складено з використанням Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребамит, відповідно до наказу МОН №814 від 26.07.2018 (додаток 5).

  •  Державного стандарту базової повної загальної середньої  освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898  (5 клас), від 23.11.2011 року №1392 (6-9 клас)

 навчальний план в школі ІІ  ступеню складено:

5,6 клас

  •  за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 року №235 (додаток 3)

7-9 класи

  •  За Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня , затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р.  №405  (таблиця 1)

Години варіативної складової використано для збільшення годин інваріантної складової навчального плану при вивченні:  історії України, географії, хімії, фізики, та  на викладання предмету «Етика». З метою посилення  виховання учнів, факультативно будуть вивчатися спецкурси: «Вчимося бути громадянами» в 7 та 8 класах; «Основи споживчих знань» в 5-8 класах, у 6 класі організовано роботу факультативу «Історія рідного краю. Дніпропетровщина».

Вивчення предметів буде здійснюватися за чинними програмами відповідно до Переліку програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2023-2024 навчальному році.