КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Умови зарахування

Гімназія оголошує набір в 1 клас 2024 року

 

 На сайті "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти" батьки мають можливість подати заяву на вступ дитини до 1 класу з 13 листопада 2023 року до 31 травня 2024 року.  https://school.isuo.org/

 

Очний прийом документів для зарахування до 1 класу буде проводитись адміністрацією гімназії з 13 листопада 2023 року : 

 

 

1.Батьки повинні мати з собою:

  • особисту ручку для підпису документів;
  • копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  • документ,що посвідчує проживання дитини на території обслуговування закладу(для першочергового зарахування);
  • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
  • файл.

Прийматиметься лише повний пакет документів (за виключенням медичної довідки, яку можна буде  отримати після завершення карантинних обмежень)

Заяви приймаються:

Вівторок та п’ятниця - 13.00 - 15.00 годин

У разі необхідності можливо онлайн реєстрація заяв про вступ учнів до 1 класу (із подальшим поданням оригіналів) за формою -  https://school.isuo.org/

 

Порядок прийому дітей до 1-х класів

Зарахування до закладу освіти здійснюється  на підставі заяви про зарахування до закладу освіти  одного з батьків дитини,  поданої особисто з пред’явленням документа, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві  по 28 травня 2024 року. 

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о. "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового" первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця. 

До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, 

 До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, розробленою процедурою його проведення, яка схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується деректором закладом.

До 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого  класу  також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закон України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти.

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування. 

Правила прийому

На виконання п.2 ст.18, п.1 ст.20 Закону України «Про загальну середню освіту» з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей до 1 класу :

 

1.  До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховуються діти, як правило, з 6 років.

2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на без конкурсній основі.

3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім’я директора та медичну картку встановленого зразка.

4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.

5.    При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

6.    Наказ про зарахування дитини до 1 класу загально-освітнього навчального закладу видає директор на основі поданих документів, як правило до початку навчального року.

7. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.