КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Заходи щодо розвитку української мови

Заходи щодо розвитку й функціонування української мови на 2023-2024 навчальний рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконання

1.

Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність серед учасників освітнього процесу з питань забезпечення реалізації державної мовної політики (мовне законодавство).

Протягом року

 

Адміністрація

Накази, протоколи

 

2.

Заслуховувати на засіданні педагогічної ради, нараді при директорові питання щодо виконання педагогічним колективом Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року, Закону України «Про освіту».

Протягом року

 

Запорожець А.А.

Чорноус Г.В.

 

Протоколи

 

3.

Продовжувати роботу щодо опанування педагогічним колективом державної мови, ділової української мови з метою запобігання помилок, використання мови у процесі виконання посадових обов'язків (експрес-хвилинки «Говори й пиши правильно»).

Протягом року

 

Адміністрація

Матеріали заходів, атестаційні матеріали, графік експрес-хвилинок, індивідуальні консультації

 

 

4.

Здійснити тематичну перевірку стану викладання української мови та літератури.

Листопад

Запорожець А.А.

 

Довідка

 

5.

Здійснити аналіз виконання єдиних вимог до усного та писемного мовлення учнів, проведення письмових робіт та ведення зошитів.

Жовтень, Травень

 

Запорожець А.А.

 

Накази

 

6.

Внести за рахунок варіативної складової робочого навчального плану 0,5 годин у 5-6 класах на вивчення української мови.

3 04.09.2023

 

Чорноус Г.В.

Навчальний план

 

7.

Оформити інтер'єр навчального закладу та навчальних кабінетів з використанням державної символіки, українських народних символів.

3 04.09.2023

 

Адміністрація, педагогічний колектив

Наказ

 

8.

Забезпечити дотримання мовного режиму в закладі освіти упродовж навчального дня.

Протягом року

 

Адміністрація, педагогічний колектив

Наказ

 

9.

Вести шкільну документацію українською мовою.

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив

Наказ

 

10.

Продовжити модернізацію, зміцнення матеріально- технічної та навчально-методичної бази кабінетів української мови та літератури, історії України, географії.

Протягом року

Завідуючі кабінетами

Паспорти кабінетів

 

11.

Поповнювати шкільну бібліотеку новою науковою, художньою, публіцистичною літературою; енциклопедичними та довідковими виданнями

українською мовою.

Протягом року

 

Адміністрація,

шкільний бібліотекар

Бібліотечний фонд

 

12.

Дотримуватись вимог Положення про атестацію педагогічних кадрів щодо володіння державною мовою.

Постійно

 

Чорноус Г.В., атестаційна комісія

Атестаційні матеріали

 

13.

Забезпечити відвідування педагогічними працівниками закладу освіти курсів, семінарів,

практикумів для підвищення рівня знань з української мови та літератури.

Протягом року

 

Адміністрація

 

Заявка, методичні матеріали

 

14.

Організувати участь учителів української філології закладу освіти в проведенні виставок-ярмарок педагогічних ідей.

Протягом року

 

Адміністрація, вчителі української  мови та літератури

Заявка

 

15.

Організувати позакласну діяльність з української мови: участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах різного рівня; тиждень української мови та літератури; тематичні виховні години;  тематичні виставки в бібліотеці; Всеукраїнська гра «Соняшник»; мовно-літературний конкурс серед учнівської молоді імені         Т. Шевченка; конкурси читців поезій; Міжнародний дитячий конкурс з української мови імені Петра Яцика та інші.

Протягом року

 

Адміністрація, вчителі української мови та літератури, початкових класів, класні керівники 1-9 класів

 

Плани роботи, звіт

 

16.

Організувати проведення заходів до Дня української писемності та мови.

Жовтень

Чорноус Г.В., педагог-організатор

План роботи, звіт