КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Педради

Тематика засідань педагогічних  рад в 2023/2024 навчальному році

 

Серпень 2023

Педагогічна (не)конференція «Стратегія інноваційних перетворень сучасної школи в досягненні нової якості освіти шляхом управління ресурсами в умовах воєнного стану»
1. Про деякі аспекти Нової освітньої реформи, спрямованої на інновації у країні та формування нового мислення у молодого покоління.

2. Про підсумки роботи гімназії в 2022/2023 н.р. в умовах правового режиму воєнного стану: виклики та реагування. Стан готовності закладу до організованого початку 2023/2024 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

3. Про вибір форми освітнього процесу у 2023/2024 н.р.

4. Про затвердження режиму і структури 2023/2024 н.р.Про схвалення річного плану роботи гімназії на 2023/2024 н.р.

5.  Про схвалення освітньої програми  КЗ «Гімназія №12» Кам’янської міської ради  на 2023/2024 навчальний рік.  Погодження навчальних планів. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів.    

6.  Про затвердження модулів навчальних програм, що розроблені на основі модельних навчальних програм: фізична культура, трудове навчання, музичне мистецтво, образотворче мистецтво.  

7. Про затвердження Положення про методичну раду КЗ «Гімназія №12» КМР та про затвердження плану роботи методичної ради закладу.

8. Про затвердження графіка роботи закладу, посадових інструкцій, розподіл тижневого навантаження серед педагогічних працівників закладу.

9. Про організацію освітнього процесу відповідно оновлених навчальних програм для 7-9 класів (наказ МОН від 03.08.2022р. №698), навчальних програм для 1-2, 3-4 класів (наказ МОН від 12.08.2022р. №743-22).

10.   Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкових класів.

11.  Про оцінювання у 5-6 класах НУШ: особливості та проблеми наступності. Впровадження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (наказ МОН №289 від 01.04.2022р.).

12.  Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з факультативних та спецкурсів.

13.    Про організацію індивідуального навчання у 2023/2024 н.р. 

14.   Про затвердження Порядку перерахування результатів навчання учнів, отриманих за місцем навчання в країні перебування.

15.    Про організацію навчання в інклюзивних класах у 2023/2024 н.р. 

16.    Про порядок та доцільність проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах та навчальної практики у 5-8-х класах.                                                    

17.    Про погодження плану роботи методичної ради гімназії у 2023/2024 н.р. 

18. Про ухвалення Положення про наставництво та Положення про педагогічну інтернатуру КЗ «Гімназія №12» Кам’янської міської ради.

19. Про схвалення плану заходів з організації безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану у 2023/2024 н.р. та психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час війни. 

20.  Про забезпечення харчування учнів в умовах війни та дотримання нормативів НАССР.

21. Про встановлення надбавки в граничному розмірі  педагогічним працівникам закладу.

 

 

Жовтень 2023

 

педрада – консиліум «Сучасні методичні тренди та завдання педагогічного колективу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 2023-2024 н.р.»

 

1.   Про виконання рішень попередньої педради.

2.   Про підсумки та перспективи роботи закладу з проєктної діяльності в 2023-2024 н.р. Затвердження плану роботи гімназії за міжнародними проєктами «Демократична школа», “SWATKA” та обласним проєктом «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі».

3.  Про національно-патріотичне виховання і безпекову складову в умовах воєнного стану та глобальних викликів ХХІ сторіччя. Формування моделі соціально активної та громадянсько свідомої школи.

4.    Про наступність початкової та основної школи (проблеми та перспективи).

5.    Про класно-узагальнювальний контроль в 1,5 класах.

6.   Про організацію роботи щодо підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

7. Про деякі аспекти впровадження в діяльність закладу електронного щоденника та електронного журналу. Схвалення Положення про електронний журнал. Затвердження Інструкції ведення електронного щоденника.

8.  Про схвалення  розроблених індивідуальних  навчальних  планів та їх структури для учнів з ООП, які знаходяться  на інклюзивному  та індивідуальному навчанні в 1,2, 3 та 6 класах.

9.   Про освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

10. Про затвердження перспективного плану вивчення стану викладання предметів в 2023-2024 н.р.

11.  Про схвалення вимог до оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються  (згідно нового Положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН № 805 від 09.09.2022), Професійного  стандарту вчителя тощо).  Про інновації в процесі атестації педагогічних працівників в 2023-2024 н.р.

12.  Про ухвалення Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти.

13. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу, отриманих ними поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

14.   Про забезпечення учнів школи підручниками.

15.   Про академічну доброчесність виконання класних і домашніх робіт учнями.

16.   Про дотримання законодавства щодо антикорупційної діяльності закладу.

17.  Охорона праці, цивільний захист та техногенна безпека як пріоритетні напрямки діяльності закладу.

 

Січень 2024

педагогічний дискурс (семінар – практикум)  «Інтегроване навчання як освітній пазл сучасної освіти»

1.   Про виконання рішень попередніх педрад.

2.   Про затвердження орієнтовного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2024 рік.

3.   Про впровадження передових методик blended learning в освітній процес закладу.

4.    Школа – територія соціалізації та захисту прав дитини.

 5.  Про управління адаптацією учнів 1-х класів до умов навчання в школі   Іступеня.

 6.   STEM – проєкти як активізатори пізнавально-дослідницької діяльності учнів на уроках інформатики, біології, хімії, фізики, географії  та мистецтва.

 7.  Про підсумки освітнього процесу, результати моніторингу навчальних досягнень учнів 5-9 класів у І семестрі 2023/2024 навчального року.

 8.   Про здійснення самооцінювання закладу освіти за напрямом «Педагогічна діяльність учителів» за І семестр  2023-2024 навчального року.

 

Березень 2024

круглий стіл «Отримання життєво необхідних знань – тренд нового покоління» (сумісне засідання з Радою школи)

1.   Про виконання рішень попередніх педрад.

 2.  Про стан реалізації математичної освітньої галузі та виконання вимог Державного стандарту початкової освіти в умовах НУШ.

    3.    Інклюзія в освітньому процесі як одна із форм соціалізації дитини з особливими освітніми потребами. Безбар’єрність навчання.

4.   Про підсумки атестації педагогічних працівників гімназії у 2023-2024 навчальному році.

5.   Про булінг, шляхи його виявлення та попередження.

6.   Про          організоване    завершення    2023/2024    навчального           року   та особливості проведення ДПА в 9 класі (за наявності наказу МОН).

7.  Про підсумки контролю стану освітнього процесу в 4 класі та готовність учнів до навчання в школі ІІ ступеня.

8.   Про результати самооцінювання освітніх процесів за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти» в 2023/2024 навчальному році.

9. Про напрямки роботи самоврядування закладу. Волонтерство як невід’ємна складова громадянської активності учасників освітнього процесу.

 

Травень 2024

підсумкова педрада «Від свідомої дитини до свідомої громади»

  1.   Про виконання рішень попередніх педрад.

  2. Про допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації. Про звільнення від ДПА учнів 9 класів за станом здоров’я в 2024 році.

  3.   Про попереднє навантаження вчителів на 2024/2025 навчальний рік.

  4.  Про закінчення навчального року в 1-8 класах і перевід учнів у наступні класи. Про результати оцінювання учнів за індивідуальною (сімейною) формою навчання.

  5. Про нагородження Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»  учнів гімназії.

  6.  Про вибір підручників для навчання в 2024 – 2025 н.р.

  7.  Про організацію та проведення Свята Останнього дзвоника.

  8. Про попередження дитячого травматизму на період літніх канікул 2024 року.

  9.  Про організацію комплексного оздоровлення учнів школи влітку 2024 року.

 10.   Про підсумки організації харчування учнів закладу в 2023-2024 н.р. Результати роботи системи HACCP.

11.   Про шляхи та результати подолання освітніх втрат в 2023 - 2024 н.р.

 

Червень 2024

педрада –консиліум «Перспективи розвитку освітньої траєкторії закладу»

 

1. Про підсумки проведення державної підсумкової атестації за освітній рівень початкової (4 клас) та базової загальної середньої (9 клас) освіти в 2023/2024 навчальному році.

2. Про випуск зі школи учнів 9 класу 2023/2024 н.р .

3. Про проєкт  річного плану роботи КЗ «Гімназія №12» Кам’янської міської ради на 2024-2025 навчальний рік.

4. Про фінансово-господарську діяльність та розвиток матеріально- технічної бази закладу в 2024-2025 н.р.

5. Про проєктну роботу закладу та участь у виставковій та науковій діяльності закладу в 2024-2025 н.р.